AdvocateKhoj
Login : Advocate | Client
Home Post Your Case My Account Law College Law Library
    

Report No. 114

Ranchi-22nd and 23rd March, 1986

1. Sh. Justice S. Roy.

2. Sh. Kameshwar Prasad, Advocate.

3. Sh. A. Sahay.

4. Dr. Schitanand,

V.C. Ranchi University.

5. Sh. R.N. Trivedi, Head of Political Science Deptt., Ranchi University.

6. Sh. Prem Shankar Dayal, Advocate.

7. Justice M.M. Prasad.

8. Sh. Sartaj Sharma.

9. Sh. Vipun Nath Samant.

10. Sh. N.K. Narayan.

11. Sh. Arjun Singh.

12. Sh. C.D. Choube, Advocate.

13. Sh. Kameshwar Nath, Advocate.

14. Sh. Bama Pato Rundra, Advocate.

15. Sh. C.A. Guriya.

16. Sh. Rajaji and Kiran Guria.

17. Sh. Kale Munder, Sarponch.

18. Sh. Masi Prakash Guriya, Mukhiya.

19. Sh. Jakhariya Pahan.

20. Dr. N.K. Lall.

21. Sh. Jai Govind Verma.

22. Dr. K.N. Sahai.

23. Sh. Purshottam Das Boni.

24. Sh. Samanta, Advocate.

25. Sh. Narendra Kishore Narain.

26. Sh. Arvind Prasad.

27. Sh. Rajani Kumar Singh, Advocate.

28. Sh. Jagat Mani Mahto.

29. Sh. Ashwani Kumar.

30. Sh. Sudershan Pandey.

31. Sh. Satendra Singh, Labour Court Judge.

32. Sh. K.N. Giri.

33. Sh. F.K. Prasad.Gram Nyayalaya Back
Client Area | Advocate Area | Blogs | About Us | User Agreement | Privacy Policy | Advertise | Media Coverage | Contact Us | Site Map
powered and driven by neosys